Category Archives: آموزش تصویری اوراکل

آموزش پیشرفته تصویری SQL Queries in Oracle and SQL Server در اوراکل فارسی

آموزش پیشرفته تصویری SQL Queries in Oracle and SQL Server در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی با دستورات و توابع افزوده شده به (SQL ( Structured Query Language آشنا شده و استفاده از آن ها را در SQL Server و Oracle به خوبی خواهید آموخت

آموزش تصویری مقدمه ای بر داده ها، زمان و بازه ها در اوراکل

آموزش تصویری مقدمه ای بر داده ها، زمان و بازه ها در اوراکل
مقدمه ای بر داده ها، زمان و بازه ها در اوراکل و چگونگی استفاده از داده ها، زمانمهر ها، نوع های داده ای و بسیاری از توابع مرتبط با تاریخ و زمان را که در برنامه نویس SQL وجود دارد به شما آموزش خواهیم داد.

آموزش تصویری Optimizing SQL Queries in Oracle در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Optimizing SQL Queries in Oracle در اوراکل فارسی
This course introduces SQL programmers and new Oracle database administrators to several methods to make SQL queries execute faster, such as transforming your data to normal form, using more efficient SQL code, and using indexes, as well as how to work with partitions.

آموزش تصویری پشتیبان گیری ، بازگردانی و انتقال داده ها را در Oracle 12c در اوراکل فارسی

آموزش تصویری پشتیبان گیری ، بازگردانی و انتقال داده ها را در Oracle 12c در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی پشتیبان گیری ، بازگردانی و انتقال داده ها را در Oracle 12c بخوبی خواهید آموخت.

آموزش مقدماتی مدیریت و کارکردن با دیتابیس Oracle Database 12c در اوراکل فارسی

آموزش مقدماتی مدیریت و کارکردن با دیتابیس Oracle Database 12c در اوراکل فارسی
در این کورس آموزشی ساخت ، مدیریت و کارکردن با دیتابیس هایOracle 12c را خواهید آموخت.

آموزش تصویری نصب Oracle Database 12c در لینوکس و ویندوز در اوراکل فارسی

آموزش تصویری نصب Oracle Database 12c در لینوکس و ویندوز در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی نصب Oracle 12c در لینوکس و ویندوز را بخوبی خواهید آموخت.

آموزش تصویری Oracle Performance Tuning for Developers در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Performance Tuning for Developers در اوراکل فارسی
همانطور که می دانید یکی از مهمترین جنبه های کار با یک سیستم دیتابیس افزایش کارایی آن است ، با مشاهده این کورس آموزشی بهبود کارایی دیتابیسهای اراکل را خواهید آموخت.