Category Archives: ّImport and Export

ORA-47401: Realm violation for CREATE TABLE on SYSTEM.SYS_EXPORT_SCHEMA_07

زمانی که از یک user در دیتابیس export گرفته می شود و با خطای ORA-4740روبرو می شود:

ORA-39181: Only partial table data may be exported due to fine grain access control

ORA-39181: Only partial table data may be exported due to fine grain access control زمانی که با استفاده از یوزر system  می خواهیم از یک اسکیما Export بگیریم و با… Read more »

راه های افزایش سرعت Import

راه های افزایش سرعت Import در حجم های بالا به صورت موقت دیتابیس را از حالت Archive خارج کنید. مقدار پارامتر sga_target را به صورت موقت افزایش دهید. از دستور Parallel… Read more »