Category Archives: Oracle Database Administrator

(Implement Oracle Data Capture(CDC

Implement Oracle Data Capture(CDC)     جهت راه اندازی CDC یک دیتابیس مبدا با نام SOURCE و یک دیتابیس مقصد جهت نگهداری تغییرات با نام STAGE آماده میکنیم.   مرحله… Read more »

ORA-01555: snapshot too old: rollback segment number with name “” too small

به هنگام اجرای export data pump روی جداولی که ستونی از جنس LOB دارند ORA-01555: snapshot too old

پاک کردن فضای FRA به صورت خورکار

پاک کردن فضای FRA به صورت خورکار   DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE : این پارامتر میزان فضای تعیین شده برای FRA را تعیین می کند. در اصل یک محدودیت از میزان کل فضا… Read more »

Bigfile Tablespaces versus Smallfile Tablespaces

Bigfile tablespace Benefits and Bigfile tablespace Limitations
مزایا ی Bigfile Tablespaces , محدودیت های Bigfile Tablespaces

TNS-12535,TNS-00505 Operation timed out

TNS-12535,TNS-00505 Operation timed outدر زمان مشاهده خطای زیر در Alertlog :
Fatal NI connect error 12170.
VERSION INFORMATION:
TNS-12535: TNS:operation timed out
ns secondary err code: 12560
nt main err code: 505

ORA-01180: can not create datafile 1 ORA-01110: data file 1

-هنگامی که می خواهیم  با ابزار RMAN اوراکل ریکاوری انجام دهیم و با خطای زیر مواجه می شویم : -When you try to recover database with rman but you get… Read more »

ًReconfig Enterprise Manager repository manually

پاک کردن Enterprise Manager به صورت دستی: برای پاک  کردن  ریپازیتوری مربوط به Enterprise Manger به صورت دستی می بایست مراحل زیر را انجام دهید: -با استفاده از SQLPLUS با یوزر… Read more »

Oracle Physical Standby Modes

Oracle Physical Standby Modes برای دیدن جزییات بیشتر به داکیومنت های اوراکل رجوع کنید.در این داکیومنت ها انواع مختلف را کامل شرح داده شده است. در ادامه نحوه اجرا را… Read more »