آموزش تصویری Oracle Database 11g – RAC در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database 11g – RAC در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی بر پیاده سازی و مدیریت (Real Application Cluster ( RAC در Oracle 11g مسلط خواهید شد.

آموزش برنامه نویسی با Oracle PL-SQL در اوراکل فارسی

آموزش برنامه نویسی با Oracle PL-SQL در اوراکل فارسی
در این کورس آموزشی استفاده از زبان و نحو PL/SQL را برای بازجست گرفتن ، ویرایش و کارکردن بر روی داده های موجود در دیتابیس هایOracle را به خوبی خواهید آموخت.

آموزش تصویری مقدماتی Oracle Database 11g در اوراکل فارسی

آموزش تصویری مقدماتی Oracle Database 11g در اوراکل فارسی با مشاهده این کورس آموزشی بر نوشتن دستورات Oracle و کار با داده ها در این نرم افزار مسلط خواهید شد

آموزش تصویری طراحی پایگاه داده های رابطه ای (Relational Database)

آموزش تصویری طراحی پایگاه داده های رابطه ای (Relational Database)
در این کورس آموزشی با اصول طراحی پایگاه داده های رابطه ای آشنا شده و نحوه برخورد با موانع و مشکلات رایج در این زمینه را فرا خواهید گرفت.

آموزش تصویری2 Oracle Database 11g DBA در اوراکل فارسی

آموزش تصویری۲ Oracle Database 11g DBA در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی بر تمامی امکانات ، ابزارها ، روندها و قابلیت های مدیریت Oracle و دیتابیس های ایجاد شده در آن مسلط خواهید شد .

آموزش پیشرفته تصویری SQL Queries in Oracle and SQL Server در اوراکل فارسی

آموزش پیشرفته تصویری SQL Queries in Oracle and SQL Server در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی با دستورات و توابع افزوده شده به (SQL ( Structured Query Language آشنا شده و استفاده از آن ها را در SQL Server و Oracle به خوبی خواهید آموخت

آموزش تصویری مقدمه ای بر داده ها، زمان و بازه ها در اوراکل

آموزش تصویری مقدمه ای بر داده ها، زمان و بازه ها در اوراکل
مقدمه ای بر داده ها، زمان و بازه ها در اوراکل و چگونگی استفاده از داده ها، زمانمهر ها، نوع های داده ای و بسیاری از توابع مرتبط با تاریخ و زمان را که در برنامه نویس SQL وجود دارد به شما آموزش خواهیم داد.

آموزش تصویری Optimizing SQL Queries in Oracle در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Optimizing SQL Queries in Oracle در اوراکل فارسی
This course introduces SQL programmers and new Oracle database administrators to several methods to make SQL queries execute faster, such as transforming your data to normal form, using more efficient SQL code, and using indexes, as well as how to work with partitions.

آموزش تصویری پشتیبان گیری ، بازگردانی و انتقال داده ها را در Oracle 12c در اوراکل فارسی

آموزش تصویری پشتیبان گیری ، بازگردانی و انتقال داده ها را در Oracle 12c در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی پشتیبان گیری ، بازگردانی و انتقال داده ها را در Oracle 12c بخوبی خواهید آموخت.