Tag Archives: آموزش اوراکل

پاک کردن فضای FRA به صورت خورکار

پاک کردن فضای FRA به صورت خورکار   DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE : این پارامتر میزان فضای تعیین شده برای FRA را تعیین می کند. در اصل یک محدودیت از میزان کل فضا… Read more »

آموزش تصویری Oracle Database11g SQL Fundamentals در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database11g SQL Fundamentals در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی می توانید به راحتی بر استفاده از Oracle مسلط شوید

آموزش تصویری Oracle Database 11g در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database 11g در اوراکل فارسی
این کورس آموزشی تمامی آن چه برای کدنویسی و مدیریت داده ها در Oracle Database 11g نیاز دارید را به شما آموزش خواهد داد.

آموزش تصویری Oracle Database 12c در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database 12c در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی نصب ، پیکربندی اوراکل ۱۲c را آموخته و بر طراحی ، مدیریت مسلط خواهید شد.

آموزش تصویری Oracle Database 11g – RAC در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database 11g – RAC در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی بر پیاده سازی و مدیریت (Real Application Cluster ( RAC در Oracle 11g مسلط خواهید شد.

آموزش برنامه نویسی با Oracle PL-SQL در اوراکل فارسی

آموزش برنامه نویسی با Oracle PL-SQL در اوراکل فارسی
در این کورس آموزشی استفاده از زبان و نحو PL/SQL را برای بازجست گرفتن ، ویرایش و کارکردن بر روی داده های موجود در دیتابیس هایOracle را به خوبی خواهید آموخت.

آموزش تصویری مقدماتی Oracle Database 11g در اوراکل فارسی

آموزش تصویری مقدماتی Oracle Database 11g در اوراکل فارسی با مشاهده این کورس آموزشی بر نوشتن دستورات Oracle و کار با داده ها در این نرم افزار مسلط خواهید شد

آموزش تصویری طراحی پایگاه داده های رابطه ای (Relational Database)

آموزش تصویری طراحی پایگاه داده های رابطه ای (Relational Database)
در این کورس آموزشی با اصول طراحی پایگاه داده های رابطه ای آشنا شده و نحوه برخورد با موانع و مشکلات رایج در این زمینه را فرا خواهید گرفت.