Tag Archives: آموزش اوراکل

پاک کردن فضای FRA به صورت خورکار

پاک کردن فضای FRA به صورت خورکار   DB_RECOVERY_FILE_DEST_SIZE : این پارامتر میزان فضای تعیین شده برای FRA را تعیین می کند. در اصل یک محدودیت از میزان کل فضا… Read more »

Bigfile Tablespaces versus Smallfile Tablespaces

Bigfile tablespace Benefits and Bigfile tablespace Limitations
مزایا ی Bigfile Tablespaces , محدودیت های Bigfile Tablespaces

TNS-12535,TNS-00505 Operation timed out

TNS-12535,TNS-00505 Operation timed outدر زمان مشاهده خطای زیر در Alertlog :
Fatal NI connect error 12170.
VERSION INFORMATION:
TNS-12535: TNS:operation timed out
ns secondary err code: 12560
nt main err code: 505

ORA-01180: can not create datafile 1 ORA-01110: data file 1

-هنگامی که می خواهیم  با ابزار RMAN اوراکل ریکاوری انجام دهیم و با خطای زیر مواجه می شویم : -When you try to recover database with rman but you get… Read more »

ًReconfig Enterprise Manager repository manually

پاک کردن Enterprise Manager به صورت دستی: برای پاک  کردن  ریپازیتوری مربوط به Enterprise Manger به صورت دستی می بایست مراحل زیر را انجام دهید: -با استفاده از SQLPLUS با یوزر… Read more »

Oracle Physical Standby Modes

Oracle Physical Standby Modes برای دیدن جزییات بیشتر به داکیومنت های اوراکل رجوع کنید.در این داکیومنت ها انواع مختلف را کامل شرح داده شده است. در ادامه نحوه اجرا را… Read more »

ساختن دیتاگارد دیتابیس اوراکل مرحله به مرحله

یکی از کاربرد های آن داشتن یک دیتابیس سرور دیتاگارد است تا در صورت بروز مشکل در دیتابیس سرور اصلی به صورت اتوماتیک وارد مدار شود و با اطلاعات بروز شده نقش دیتابیس اصلی را بازی کند.

ORA-00838: Specified value of MEMORY_TARGET is too small

زمانی که شما دیتابیس رو استارت می کنید با خطای زیر روبرو می شوید:

SQL> startup
ORA-00838: Specified value of MEMORY_TARGET is too small, needs to be at least 3072M

Truncate table in 12c

یکی از ویژگی های جدید اوراکل ۱۲c البته کوچک استفاده از دستور Cascade با دستور Truncate می باشد همانطور که می دانید Cascade معمولا در ورژن های ۱۰g و۱۱g به همراه دستورات Drop و یا update مورد استفاده قرار می گرفت ولی در ورژن جدید ۱۲c به همرا دستور Truncateبه شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد: