Tag Archives: اموزش تصویری اوراکل

آموزش تصویری Oracle Database11g SQL Fundamentals در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database11g SQL Fundamentals در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی می توانید به راحتی بر استفاده از Oracle مسلط شوید

آموزش تصویری Oracle Database 11g در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database 11g در اوراکل فارسی
این کورس آموزشی تمامی آن چه برای کدنویسی و مدیریت داده ها در Oracle Database 11g نیاز دارید را به شما آموزش خواهد داد.

آموزش تصویری Oracle Database 12c در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database 12c در اوراکل فارسی
با مشاهده این کورس آموزشی نصب ، پیکربندی اوراکل ۱۲c را آموخته و بر طراحی ، مدیریت مسلط خواهید شد.