Tag Archives: Oracle Database 11g

آموزش تصویری Oracle Database 11g در اوراکل فارسی

آموزش تصویری Oracle Database 11g در اوراکل فارسی
این کورس آموزشی تمامی آن چه برای کدنویسی و مدیریت داده ها در Oracle Database 11g نیاز دارید را به شما آموزش خواهد داد.

آموزش تصویری مقدماتی Oracle Database 11g در اوراکل فارسی

آموزش تصویری مقدماتی Oracle Database 11g در اوراکل فارسی با مشاهده این کورس آموزشی بر نوشتن دستورات Oracle و کار با داده ها در این نرم افزار مسلط خواهید شد