Tag Archives: Oracle PL-SQL

آموزش برنامه نویسی با Oracle PL-SQL در اوراکل فارسی

آموزش برنامه نویسی با Oracle PL-SQL در اوراکل فارسی
در این کورس آموزشی استفاده از زبان و نحو PL/SQL را برای بازجست گرفتن ، ویرایش و کارکردن بر روی داده های موجود در دیتابیس هایOracle را به خوبی خواهید آموخت.