Tag Archives: Relational Database

آموزش تصویری طراحی پایگاه داده های رابطه ای (Relational Database)

آموزش تصویری طراحی پایگاه داده های رابطه ای (Relational Database)
در این کورس آموزشی با اصول طراحی پایگاه داده های رابطه ای آشنا شده و نحوه برخورد با موانع و مشکلات رایج در این زمینه را فرا خواهید گرفت.